Search results for "Abstract"

Painting , 80 x 120 cm
5 0 16,101
Painting , 31 x 21 cm
8 0 22,187
Painting , 120 x 80 cm
13 0 19,596
Painting , 100 x 100 cm
23 0 13,735
Painting , 50 x 50 cm
28 4 18,097
Painting , 90 x 90 cm
16 0 25,792
Painting , 100 x 70 cm
19 0 52,192
Painting , 57 x 76 cm
16 2 27,775
Painting , 70 x 50 cm
11 0 23,566
100honar هنرمند: ناصر عزیزی
#اکریلیک روی بوم
نقاشی گل
ابسترکت اکسپرسیون
#فروخته_شد
Abstract expression
Sold
Painting , 80 x 180 cm
17 1 21,798
Painting , 120 x 120 cm
21 0 19,469
Painting , 80 x 70 cm
23 4 51,812
Javad Yousefzadeh نقطه عشق نمودم بتو هان سهو مکن ...چون بنگری از دایره بیرون باشی ...
ورق طلا . اکرولیک و مرکب 
#فروخته_شد
روی بوم ...۱۳۹۹
Sold
Painting , 125 x 125 cm
11 1 21,921
Painting , 135 x 135 cm
10 0 16,129
Painting , 80 x 120 cm
6 0 11,880
Painting , 40 x 30 cm
7 0 15,228
Painting , 20 x 25 cm
9 0 17,377
Painting , 20 x 25 cm
6 0 17,290
Painting , 20 x 25 cm
7 0 17,427
Painting , 90 x 140 cm
19 0 10,545
Painting , 120 x 80 cm
8 0 7,452
Javad Yousefzadeh پرنقش تر از فرش دلم بافته ای نیست ..
از بس که گره زد به گره حوصله هارا ..........
اکرولیک و مرکب روی بوم
#فروخته_شد
Sold
Painting , 70 x 145 cm
12 0 17,242
Painting , 100 x 140 cm
8 0 8,380
Painting , 60 x 180 cm
8 0 6,131
Sculpture , 15 x 20 x 15 cm
14 0 11,097
Sculpture , 12 x 29 x 17 cm
11 0 10,050
Sculpture , 12 x 25 x 35 cm
12 0 8,976
Javad Yousefzadeh بنمای رخ که باغ و گلستانم ارزوست 
بگشای لب که قند فراوانم ارزوست ..
#فروخته_شد
ورق طلا روی بوم .۱۳۹۹
Sold
Painting , 90 x 135 cm
9 0 12,567
Painting , 80 x 120 cm
18 0 25,440
Print , 21 x 30 cm
12 0 13,475
Loading