Search results for "Illustration"

Painting , 160 x 130 cm
23 0 45,726
Nafiseh Emran نام هنرمند: نفیسه عمران
نام اثر: آزادی
#فروخته_شد
رنگ روغن روی مقوا، ۳۵.۴۵سانتی متر، 
۱۳۹۵
Sold
Painting , 35 x 45 cm
17 0 50,133
Painting , 120 x 150 cm
20 1 42,111
Painting , 90 x 40 cm
18 0 22,719
Painting , 30 x 40 cm
19 2 19,532
Painting , 90 x 90 cm
33 0 24,312
Painting , 30 x 150 cm
20 1 28,856
Drawing , 60 x 80 cm
82 6 110,943
Painting , 120 x 50 cm
60 4 54,159
Hamid Shateri اکرولیک روی پارچه بوم  اندازه : 29x33  
با قاب
#فروخته_شد
Sold
Painting , 29 x 33 cm
49 2 26,885
Painting , 30 x 42 cm
13 0 54,965
Painting , 80 x 60 cm
25 0 13,144
Painting , 70 x 100 cm
21 1 10,302
Painting , 100 x 70 cm
12 0 56,676
Sanaz Gholami نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #نمایشگاه #آثار#exper
  Painting# painte #expressionism  #postmodern#sorerealism
پرتره
ساناز غلامی
سال اثر ۱۳۹۸
اکرلیک روی بوم
#فروخته_شد
Sold
Painting , 70 x 100 cm
11 0 54,280
Painting , 70 x 100 cm
8 0 55,450
Painting , 50 x 70 cm
8 1 11,104
Painting , 100 x 100 cm
42 2 48,150
Adel Tabari از مجموعه ی #تَنِشِ_تَن اکریلیک روی بوم ابعاد اثر 
#فروخته_شد
90*100
Sold
Painting , 100 x 90 cm
21 0 10,566
Painting , 30 x 21 cm
17 1 24,258
Painting , 140 x 140 cm
21 0 10,373
Painting , 75 x 56 cm
30 3 16,914
Hamid Shateri اکرولیک روی پارچه بوم
اندازه : 57x41 با قاب
#فروخته_شد
Sold
Painting , 41 x 57 cm
49 11 18,448
Drawing , 33 x 64 cm
26 2 33,514
Hamid Shateri اکریلیک روی پارچه بوم+ قاب -
اندازه : 97×68
#فروخته_شد
Sold
Painting , 68 x 97 cm
61 5 22,426
Drawing , 21 x 42 cm
7 0 39,212
Painting , 130 x 100 cm
35 1 15,055
Painting , 100 x 100 cm
35 2 44,486
Painting , 150 x 100 cm
21 1 13,161
Painting , 30 x 40 cm
19 0 18,735
Loading